Czech Downhill Top on Trail cup 2023

závody ve sjezdu horských kol

SK Grafobal ,Top on Trail DH team a firma Top on Trail  vypisuje Český pohár a M-ČR  horských kol v disciplíně sjezd .

Seriál se jede jako mezinárodní seriál, dostupný pro všechny jezdce s licencí i bez licence.  

Termíny a místa závodu 2023

22-23.4.    Bílá

13-14.5.    Kouty nad Desnou

3-4.6.        Rokytnice nad Jizerou   + M-ČR mládeže

8-9.7.        Klínovec   + M-ČR

29-30.7.    Liberec -  Ještěd

16-17.9.    Czarna Gora – Sienna

14-15.10.  Dolní Morava

 

Bodování

Za finálové jízdy budou závodníkům přiděleny body dle tabulky bodového hodnocení.

Do celkového pořadí se počítají všechny vypsané závody Czech DH cupu .

V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje:                  

  1. Počet lepších umístění,    2. lepší umístění v posledním závodě   3. lepší umístění v M-ČR

Bodové ohodnocení závodu podle umístění v cíli finálové jízdy je následující:

1.místo 25 bodů     5.místo 16 bodů        9.místo 12 bodů       13.místo 8 bodů      17.místo 4 body

2.místo 22 bodů      6.místo 15 bodů      10.místo 11 bodů      14.místo 7 bodů      18.místo 3 body

3.místo 20 bodů      7.místo 14 bodů      11.místo 10 bodů      15.místo 6 bodů      19.místo 2 body

4.místo 18 bodů      8.místo 13 bodů      12.místo 9 bodů        16.místo 5 bodů       20.místo 1 bod

 

Kategorie

V kategorii Muži Elite mohou startovat i závodníci starší než 34 let

Ženy:    15 – 99 let                            (2008 a 1924)

Naděje: 10 - 14 let                             (2013 - 2009)

Kadet :  15 - 16 let                             (2008 - 2007)

Junior :  17 - 18 let                            ( 2006 - 2005)

Hobby:  19 - 34 let                            ( 2004 - 1989)

Masters 35+ :  35 - 44 let                  ( 1988 - 1979)

Master 45+ :    45 – 99 let                  ( 1978 – 1924)

Elite :   19 - 34 let                               ( 2004 – 1989)

Enduro : 15 – 99 let                            ( 2008 – 1924 )  jezdci s jednokorunkovou vidlicí

Při M-ČR budou kategorie určeny v propozicích k jednotlivým závodům :

Žáci : 10-12 let              ( 2013 – 2011)

Naděje 13-14 let            ( 2010 – 2009)

Ženy-žákyně:10-14 let    ( 2013 – 2009)

Ženy Juniorky : 15-18 let   ( 2008 – 2005 )

Master 50+ :  50-99 let        ( 1973 – 1924)

HardTail : pevné rámy bez rozdílu věku

 

Závody nejsou určeny pro Ebike. Jakákoliv pomocná síla je zakázána.

 

Organizační pokyny

Jednotlivé závody zajišťuje organizační team DH cupu, podle těchto pravidel a rozpisu závodu.

2.

Rozpis závodu vydává pořadatel 30 dnů před termínem závodu. Mimo jiné určuje, pro které kategorie je závod vypsán .

Podle výsledků jednotlivých závodů bude vydáváno průběžné pořadí seriálu.

Den před závodem nejpozději do 12:00 bude ředitel, a “technický delegát“ jednotlivých závodů, společně schvalovat regulérnost a bezpečnost tratě závodu. Celá trať závodu musí být označena nejpozději den před závodem. Trať závodu musí být vyznačena páskou tak, aby nedocházelo k nejasnostem ve vedení tratě závodu. Úpravy tratě lze provádět pouze se souhlasem hlavního rozhodčího, nebo ředitele závodu. V případě, že některý ze závodníků provede jakýkoliv neschválený zásah do tratě závodu, může hlavní rozhodčí, nebo ředitel závodu  rozhodnout o jeho diskvalifikaci ze závodu.

5.

Při prvním závodě sezóny bude závodníkům přiděleno startovní číslo s přihlédnutím k výsledkům celkového pořadí ČP 2022.

6.

Závodník, který bude dostižen na trati jiným závodníkem je povinen rychlejšímu závodníkovi uvolnit trať Závodníkovi, který neuvolní trať rychlejšímu a bude zapsán traťovým komisařem, může být udělen peněžitý trest nebo může být diskvalifikován ze závodu.

7.

Závodníci jsou povinni se dostavit minimálně 15 minut před startem do prostoru startu. Startovní časy pro semifinálovou jízdu a finálový závod budou vždy na startovní listině.

8.

Závodníci jsou povinni přihlásit se včas v kanceláři závodu v souladu s rozpisem závodu. Zde jim bude předáno startovní číslo a budou seznámeni s organizací závodu.

9.

Závodníci jsou povinni seznámit se s tratí a absolvovat  tréninkovou jízdu v souladu s časovým rozpisem poháru. Jinak nemohou být připuštěni k závodu. Pro závody ve sjezdu ( všetně tréninků ) jsou závodníci povinni nosit integrální přilbu s neodnímatelných chráničem brady. Dále s výjimkou kategorie Elite je povinnost použít chrániče páteře a kolen. Doporučují se taky chrániče loktů,  rukavice a  dlouhé kalhoty .

10.

Do startovních a výsledkových listin bude závodníkům s licencí uveden klub, který je uveden při online registraci a musí být shodný s názvem klubu uvedeným v licenci.

11.

Závodníci, kteří získají některou z vypsaných cen jsou povinni si tuto cenu vyzvednout maximálně do jedné hodiny po vyhlášení oficiálních výsledků závodů na stupních vítězů. Ceny, které nebudou v uvedeném časovém limitu vyzvednuty, propadají ve prospěch pořadatele.

                                                                                       12.

Pořadatel je povinen zajistit v průběhu závodů i povinného tréninku zdravotní službu, (lékaře, nebo záchranáře).

13.

Pomocní rozhodčí - všichni pomocní rozhodčí na trati musí být rozmístěni, dle pokynů vedoucího trati. Každý z nich musí být vybaven reflexní vestou, žlutým praporkem a píšťalkou. Žlutý praporek slouží k upozornění závodníků během tréninku na nebezpečí na trati. Pokut zpozorují vážnou havárii jezdce, musí neprodleně informovat ředitele závodu. Pouze ředitel může rozhodnout o „Zastavení závodu“.

O dalším postupu budou informováni cílovým rozhodčím. Pokud si jakýkoliv jezdec zkrátí vyznačenou trať, bude rozhodčím nahlášen řediteli závodu.

                                                                                         14.

Závodník nesmí během tréninkových jízd postávat na trati závodu. Pouze v případě pádu či jiné události může zastavit na trati, ale je povinen okamžitě uvolnit trať. V případě, že bude bezdůvodně zastavovat nebo stát na trati závodu, může být ze závodů vyloučen, nebo potrestán pokutou 20,-EU., nebo 500,-Kč .

Závodník, který nedokončí semifinálovou jízdu, nemůže startovat ve finálovém závodě, pokud hlavní rozhodí(časoměřič) nerozhodne jinak. V případě že bude přihlášeno více než 200 jezdců, může pořadatel vyhlásit kvalifikaci pro finálovou jízdu a upřesnit počty jezdců pro start ve finále.

Závodníci, kteří nedojedou nebo dosáhnou nejhoršího času v semifinálové jízdě budou startovat ve finálovém závodě jako první.

15.

Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpeční a musí mít předepsané vybavení. Protesty lze podat pouze písemně řediteli závodu s vkladem 20,-EU nebo 500,-Kč.

16.

Pořadatel je oprávněna provádět případné změny a doplňky v ustanovení tohoto rozpisu a v případě extrémních povětrnostních podmínek a nepřiznivého počasí, které by ohrožovalo bezpečnost jezdců, může ředitel závodu společně s hlavním rozhodčím rozhodnout o zrušení závodu. Pokud se tak stane až při nedělním programu z vyšší vůle, tak se startovné nevrací .  

Startovné

Všechny kategorie platí startovné, které je upřesněno v propozicích k závodu.

Vývoz (lanovka) je součástí startovného.

 

Závěrečná ustanovení

Upozornění pro závodníky:

Facebook: 

https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%BD-Poh%C3%A1r-Downhill-2020-105084187736551

webové stránky seriálu:  https://www.topontrail.cz/czech-downhill-top-on-trail-cup

Registrace každého závodu probíhá vždy minimálně 10 dnů před termínem závodů na webu určeném v propozicích k závodu.

Závodníci, kteří se nezaregistrují přes internet, budou platit registrační poplatek určený v propozicích.

 

Rozpis cen Českého poháru 2023

(minimální finanční prémie)

Ceny za umístnění : za 1-3.místo  ve všech kategoriích se udělují poháry/trofeje a věcné ceny  + finanční bonus 500 - 1.000,-Kč za 1.místo v každé kategorii

Hlavní finanční prémie budou jezdcům dle umístnění v absolutním pořadí finálové jízdy za 1-5.místo

Muži: 1.místo 5000,-Kč    2.místo 4.000,-Kč    3.místo 3.000,-Kč    4.místo 2.000,-Kč     5.místo  1.000,-Kč 

Ženy : 1.místo 2.000,-Kč    2.místo 1.500,-Kč      3.místo  1.000,-Kč

( při menší účasti než 150 jezdců můžou být finanční prémie kráceny na  polovinu  )

Finanční prémie se udělují v případě, že v dané kategorii startuje alespoň 6 jezdců a jsou vypláceny v Českých korunách (případně v přepočtu na EU). Finanční prémie můžou být nahrazeny věcnými cenami.

Finanční prémie za celkové pořadí v seriálu 2023 :

NOVINKA : Absolutní vítěz  celkového pořadí seriálu CZECH DH cupu získá prémii 5.000,-kč

A dále : za vítězství v celkovém pořadí seriálu ve všech kategoriích  bude udělena prémie 2.000,-Kč

Tombola : při každém závodě seriálu budou navíc vylosovány atraktivní ceny od partnerů seriálu ( Elektronika , pláště Michelin , oblečení, atd.)  

Časový plán

  1. den

09:00 – 10:00 uzavření tratě – možnost pouze pěší prohlídky schválení tratě závodu

10:00 – 17:30 volný trénink bez pořadatelského zajištění

09:00 – 12:00 registrace přihlášky pro všechny kategorie  (časový plán registrace může být upraven v rozpisu )

POZOR: v neděli již není možné se registrovat!!!

2.den

09:00 – 10.30 povinný trénink ( každý jezdec musí absolvovat minimálně jednu tréninkovou jízdu)

11:00 start první jízdy  ( v případě většího počtu startujících může být start v 10.30 hod )  

13:00 start finálové jízdy       ( může být upraven podle počtu startujících )

30 min po dojezdu vyhlášení výsledků pro všechny kategorií

Schváleno 2.1. 2023